آمارگیر وبلاگ

اراده خداوند حادث است یا قدیم؟

 

اراده خداوند حادث است یا قدیم؟

 

ابتداء توجه داشته باشيد كه در ميان متكلمين، درباره حقيقت اراده خداوند بحث هاي مختلفي صورت گرفته است. اما در مجموع مي توان گفت اراده خداوند از دو حيث قابل بررسي است يكي اينكه به حقيقت و منشا اين صفت نظر شود يعني اراده خداوند را همان علم به نظام احسن دانسته و از صفات ذات بدانيم و در نتيجه آن اراده خداوند قديم بوده كه معلول چيزي واقع نمي شود.

اما از نگاه ديگر به عنوان صفتي مستقل بدون منشا آن در نظر گرفته مي شود كه  در اين صورت  تدريجي خواهد بود و در نتيجه تابع شرائط و علل خواهد بود.

در واقع اراده از آن جهتى كه انتساب به ذات مقدس الهى دارد قديم بوده و تدريجى در آن راه ندارد و در زمان هم واقع نمى شود و از آن جهت كه ممكن است به امر تدريجى و زمانى تعلق بگيرد، جاى اين هست كه اراده را امرى زمانى حساب كنيم. (1)

بر اين اساس اراده خدا به لحاظ منشا اراده، ذاتي و تابع چيزي نيست اما همين اراده بدون در نظر گرفتن منشا ذاتي خداوند و صرفاً  به لحاظ تحقق خارجي تابع و معلول وقوع شرائط است مثلاً اراده خداوند بر آن تعلق گرفته كه نطفه تبديل به علقه و...شود و طبيعي است كه خود نطفه براي طي مراحل نيازمند شرائط خاصي است كه بدون آن اساساً طي اين مراحل ممكن نيست و اراده خداوند تعلق گرفته است كه با آماده شدن شرائط و قابليت، نطفه تبديل به علقه و...شود.

با اين بيان روشن مي شود كه اراده فعلي خداوند  تابع عوامل بيروني و خود عوامل مانند نطفه، علقه و... تابع عوامل ديگر است. لذا تا خود شخص اراده نكند نطفه در رحم منعقد نشده و بدون آن علقه منعقد نمي شود و همين  اراده شخص تابع شرائط خاص دروني و بيروني خود وي مي باشد و آن شرائط تابع شرائط قبل و... و اين سلسله ماقبل در نهايت به علت واجبي رسيده كه خود معلول غير نمي باشد و آن وجود و اراده ذاتي خداوند است. پي نوشت:

1.براي اطلاعات بيشتر  رك :" http://mesbahyazdi.com/farsi/?speeches/courses/marefquran/course18.htm"

- لینک کوتاه

» پاسخگو
تاریخ انتشار:16 فروردین 1398, 23:40

نظر شما...
کد امنيتی: *
عکس خوانده نمی شود
ورود به نسخه موبایل سایت عهد